PEDAUDIOLOGIE

PEDAUDIOLOGIE
DVOUDENNÍ ODBORNÝ KURZ
Praha, 11. -12. října 2024

ZÁKLADNÍ INFORMACE O KURZU

Dovolujeme si vás pozvat na odborný kurz s pedaudiologickou tématikou, na kterém budou diskutovány následující okruhy a témata: sluchová percepce a její ontogenetický vývoj, metody diagnostiky sluchu v jednotlivých věkových obdobích, hodnocení celkové kapacity sluchu dítěte, výběr vhodného sluchadla vzhledem k charakteru a tíži sluchového postižení, obecné principy nastavení parametrů zesílení, postup fittingu sluchadla na základě modelace sluchové vady konkrétního dítěte,  verifikace sluchové percepce se sluchadly, základy péče surdopedické, hodnocení sluchového věku dítěte, mezioborová spolupráce, následná periodická péče po finálním nastavení elektroniky sluchadel, indikace přechodu ke kochleární implantaci. Nebude opomenuto ani pojednání o základních principech korekce jednotlivých typů sluchových vad vyskytujících se v dětském věku včetně connexinových, ANSD, dětí s prematuritou a kombinovanými vadami.

Kurz je určen především pro odborníky z oborů foniatrie, otorinolaryngologie, zaměstnance nově vznikajících pedaudiologických center, center rané péče, pedaudiology, surdopedy a další odborníky, kteří pracují s dětmi se sluchovým postižením.

Akce bude zařazena do kreditního systému a dle stavovských pravidel ohodnocena kredity ČLK.

TERMÍN A MÍSTO KONÁNÍ

Termín 11. -12. října 2024
Rozsah odborné části12 hodin
11. října 8 hodin, 12. října 4 hodiny
Místo konáníPraha
Lektoři

MUDr. Radan Havlík, Ph.D.
MUDr. Ivan Jedlička
Mgr. ing. Petra Šestáková
PhDr. Radka Horáková, Ph.D.

PŘEDBĚŽNÝ PROGRAM KURZU

Pátek 11. října 2024

Teoretická část

 • Vývoj sluchové percepce u dítěte, sluchový věk
 • Komplexní diagnostika stavu sluchu u dítěte
 • Modelace dynamického rozsahu sluchu před aplikací sluchadel
 • Základní technické parametry sluchadel
 • Výběr sluchadla a jeho příslušenství pro včasnou intervenci
 • Měření in-situ (Real Ear Measurement)
 • Verifikace efektu sluchadel. Speech intelligibility index
 • Následná pedaudiologická péče

Praktická část

 • Základní principy korekce sluchové vady u dětí
 • Specifika fittingu sluchadel u jednotlivých typů postižení
  • Minimální sluchová vada
  • Kochleární typ sensorineurální nedoslýchavosti
  • Převodní nedoslýchavost
  • Sluchové vady smíšené
  • Vady connexinové
  • ANSD
  • Kombinace ANSD a kochleární léze
  • Prematurita
  • Kombinované vady
  • Downův syndrom

Sobota 12. října 2024

Praktická část

 • Význam behaviorálně observační a vizuálně posílené audiometrie v diagnostice a verifikaci sluchové percepce u nejmenších dětí
 • Komplexní surdopedická péče

 

PLATBA KURZU

Účastnický poplatek

Časná registrace do 31. května 3.500 Kč

Pozdní registrace od 1. června 4.500 Kč

Úhradu účastnického poplatku proveďte až po vyplnění a odeslání registračního formuláře na základě informací v něm uvedených.

Storno poplatek: do 30 dnů před zahájením kurzu vrácení 100 % účastnického poplatku, do 14 dnů vrácení 50% účastnického poplatku,
14 dnů a méně bez náhrady

REGISTRACE

  Přečtěte si prosím Zásady ochrany osobních údajů.

  položky označené hvězdičkou jsou povinné

  Vzdělávací akce je pořádána dle stavovského předpisu číslo 16 České lékařské komory

  Kontakty

  ODBORNÝ GARANT

  MUDr. Radan Havlík, Ph.D.

  AUDIO FON CENTR, s.r.o.

  Obilní trh 4, Brno

  ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ

  WIDEX LINE spol. s r.o.

  Bohušovická 230/12

  Praha 9